Chapter Past Presidents                                                                                     

 

2017 Jamey Leonard, SRA, AI-RRS

 

2016 Jean Gannon, SRA, AI-RRS

 

2015 Jared Schweitzer, MAI

 

2014 Joseph Thompson, MAI

 

2013 Alex Uminski, SRA, AI-RRS

 

2012 Pat Turner, SRPA

 

2011 David Fry, SRA

 

2010 Mark White, SRA

 

2009 Mark Shelton, MAI

 

2008 Al Dorin, MAI, SRA

 

2007 Karen Pape, MAI, SRA